• อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2560

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการฝึกอบรมดิจิทัล (SUT Digital Training) ผ่านเครือข่ายออนไลน์

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO9001:2015

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เข้าร่วมรับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559

  อ่านต่อ . . .
 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

  น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมถวายอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมลงนามออนไลน์

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .