• เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 3/2562

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการ การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทรัพย์สินทางปัญญา (IP 2 Prototype)

  อ่านต่อ . . .
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ทอดถวาย ณ วัดพิสิฐบูรณาราม (วัดคลองไผ่) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

  อ่านต่อ . . .
 • ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1/2562

  อ่านต่อ . . .
 • ตารางการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ปี 2562

  อ่านต่อ . . .
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ่านต่อ . . .
 • การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี 2561

  อ่านต่อ . . .
 • สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ มีไลน์แล้ว สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เข้าร่วมรับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .