• ขอเชิญคณาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การทำคราฟเบียร์และไซเดอร์ผลไม้ รุ่นที่ 2

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  อ่านต่อ . . .
 • เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2/2561

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2561

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 3/2561

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนและการกัดกร่อน ภายใต้ซัพพอร์ทโดยไม่ทำลาย”

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ได้รับรางวัล 2017 AABI Torch Entrepreneur Awards สาขา Technology Transfer

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เข้าร่วมรับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .