พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม /

พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

- บริการที่ปรึกษาทางเทคนิค ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การเข้าช่วยแก้ไขปัญหาโดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี หรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความต้องการของลูกค้า ประสานงาน ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ และเจรจาว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา จัดทำโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม เฉพาะเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน
- จัดอบรมสัมมนา
- เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ
- บริการจับคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี
- บริการสืบค้นข้อมูลอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- เชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่