บริการแปลและล่าม /

หน่วยบริการแปลและล่าม

     หน่วยบริการแปลและล่าม : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการประสานงานและจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการด้านการแปลเอกสารประเภทต่างๆ เช่น เอกสารบทความวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย ระเบียบ สัญญา เอกสารทางราชการ เว็บไซด์ เป็นต้น โดยสามารถให้บริการแปลได้หลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เวียดนาม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริการอ่านงานแปล ตรวจแก้ไขงาน ประทับตรารับรองการแปล บริการจัดหาล่ามแปลภาษา ล่ามติดตามตัว ล่ามในที่ประชุม ล่ามพูดตามสำหรับกิจกรรมด้านต่าง ๆ

  

ติดต่อเจ้าหน้าที่