ข่าว /

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

<<กำหนดการ>>

ลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/RGNz7E  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

โครงการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)

คือการให้บริการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ แก่ผู้ประกอบการ OTOPโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่าย

วงเงินคูปองฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

 

·     พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

จำนวน 200,000 บาท

·     พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

·     พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต

จำนวน 150,000 บาท

·     พัฒนาระบบมาตรฐาน

จำนวน 150,000 บาท

·     พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

จำนวน 150,000 บาท

·     พัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ

จำนวน 200,000 บาท

 

รายละเอียดโครงการ (สามารถ download เอกสารได้ตามข้างล่างนี้นะคะ)

 

***ผู้ที่สนใจสามารถเข้าจอง รายชื่อผู้ประกอบการ ได้ที่ https://goo.gl/xsrQan

 

(สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4820 , 4821  โทรสาร 0-4422-4814

เว็ปไซด์ :  http://technopolis.sut.ac.th/

Line: @asp2018


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม