ข่าว /

อบรมหลักสูตรมาตรฐานอาหารสู่สากร (Primary GMP)

อบรมหลักสูตรมาตรฐานอาหารสู่สากร (Primary GMP)

โอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรฐานอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากผู้ประกอบการรู้กันหรือยัง

มาสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาหาร ทั้ง Primary GMP และ GMP ในโครงการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรินทร์

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครเลย

27 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมหลักสูตรมาตรฐานอาหารสู่สากร (Primary GMP)

เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOPและ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม

 

28 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมหลักสูตรมาตรฐานอาหารสู่สากร (GMP)

เหมาะสำหรับ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม SMEs

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม

1. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีภูมิลำเนาภายในจังหวัด

- นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , ชัยภูมิ , สุรินทร์ เท่านั้น

2. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร 1 วัน

สำหรับชาวจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เท่านั้น 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

 
 

ลิงค์รับสมัคร  https://bit.ly/2HsdYtE


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม