ข่าว /

การอบรมหลักสูตรการผลิตไอศกรีม

การอบรมหลักสูตรการผลิตไอศกรีม

การอบรมหลักสูตรการผลิตไอศกรีม

ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562

สถานที่ ห้อง 310 เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ อาคารศูนย์เครื่องมือ 3 (ห้องปฏิบัติการอาหาร)

สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00น.
(สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรม กรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 30 คน)

ค่าลงทะเบียน 2500 บาท(มีใบประกาศนียบัตรให้เมื่อผ่านการอบรม มากกว่า 80%)

พิเศษรับสมัครเพียง 40 ท่านเท่านั้น
>>คลิกที่นี่เพื่อสมัคร<<

สำหรับ

  • ผู้ที่สนใจการแปรรูปไอศกรีมจากวัตถุดิบต่าง ๆ
  • ผู้ประกอบการร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่
  • ฟาร์มโคนม

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แจ้งชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร
- แนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารมาที่ E-mail : waritsara@g.sut.ac.th เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีเมลและการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะส่งอีเมล์ติดต่อกลับอีกครั้ง
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 044-224920  โทรสาร 0-442244-814
อีเมล : waritsara@g.sut.ac.th 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม