ข่าว /

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” ประจำปี พ.ศ. 2563
Link ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVx6zsfdBMokz3GWbFNvGw1_JxYFQGGUaeUFFAyfTHWiUM0g/viewform

Qr code ลงทะเบียน

การชำระเงิน
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ


 

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แจ้งชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร
- แนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารมาที่ E-mail : tatd@sut.ac.th เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีเมลและการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะส่งอีเมล์ติดต่อกลับอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ครบ 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และขอทำการจัดอบรมในรอบถัดไป

แผนที่สถานที่อบรม:   https://www.alro.go.th/Lear_center_sai/ewt_news.php?nid=169 

ห้องพัก: https://www.alro.go.th/Lear_center_sai/ewt_news.php?nid=241&filename=index

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: หน่วยบริการวิชาการสู่องค์กรชุมชน เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-224820 E-Mail : tatd@sut.ac.th


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม