ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP 2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP 2/2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

สำหรับการจัดสอบ TOEFL ITP รุ่นที่ 2/63
ในวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562
มีรายละเอียดดังนี้
 
เริ่มลงทะเบียน  :  09.00 – 09.45 น.
เข้าห้องสอบ : 09.50 น.
เริ่มทำการสอบ : 10.00 – 12.30 น. โดยประมาณ
สถานที่สอบ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
(อาคารที่มีธนาคารไทยพาณิชย์/ศูนย์หนังสือจุฬา)
 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบ
-         บัตรประชาชน 
-         บัตรนักเรียน (สำหรับนักเรียน วมว./ รสว.)
 
** ทั้งนี้ในห้องสอบมี ดินสอ ยางลบ ไว้สำหรับผู้สอบแล้ว**
 
 
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821
โทรสาร 0-4422-4814
E-mail : toeflitp.sut@gmail.com

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม