ข่าว /

ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2/63

ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2/63
ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2/63
รอบสอบ วันที่ 21 ธันวาคม 2562

 
รับได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 62  ถึง  10 มกราคม 63
 
ที่ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี (อาคารติด ธ.ไทยพาณิชย์)
เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้น 12.00-13.00น.)
ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ - หยุดนักขัตฤกษ์)
 
Receive your TOEFL ITP test result (Test date21th December 2019) at Technopolis (2 Floor room no.214)
on Friday 27th December 2019 Friday 10th January 2020 from 9.00am  – 4.00pm
by showing your original ID Card/passport.
Please DO NOT ask for result by telephone/fax/e-mail.
 
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821  
E-mail : toeflitp.sut@gmail.com

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม