ข่าว /

การประชุมวิชาการ Intention on Comprehensive Cardiovascular Management in Primary Care Context 2020

การประชุมวิชาการ Intention on Comprehensive Cardiovascular Management in Primary Care Context 2020

การประชุมวิชาการ
Intention on Comprehensive Cardiovascular Management in Primary Care Context 2020

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
ณ ห้องโยเดีย 1 โรงแรมคลาสสิกคามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 4 และ 5 ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และการรักษาประเด็นโรคหลอดเลือดและหัวใจที่ทันสมัย เพื่อดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวให้เกิดคุณภาพการรักษาที่ดี ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี และมีค่าใช้จ่ายต่อประชากรคุ้มค่าที่สุด

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์ปฏิบัติงานเวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ในเขตสุขภาพที่ 4 และ 5

รับจำนวนจำกัด  60 ท่าน
ฟรี...ไม่มีค่าลงทะเบียน (สำหรับค่าเดินทาง ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดของท่าน)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

>>ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ<<

>>สมัครเข้าร่วม<<

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการอบรมสัมมนา
เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821/0-4422-4810  โทรสาร 0-4422-4814
อีเมล : tatd@sut.ac.th


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม