ข่าว /

ประกาศเลื่อน!! อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อเมืองอัจฉริยะ

ประกาศเลื่อน!! อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อเมืองอัจฉริยะ

ประกาศเลื่อน!! การจัดอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โปรดติดตามการประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมอีกครั้งในเว็บไวต์ หรือ Page Facebook 

อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อเมืองอัจฉริยะ
ณ SUT Co-Working Space เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และความสามารถในการประยุกต์อากาศยานไร้คนขับในงานด้านต่างๆ เพื่อเมืองอัจฉริยะให้กับหน่วยงานที่สนใจให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากการประยุกต์ใช้โดรน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการฯ เทคโนธานี
โทร. 044-224810, 044-224821


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม