ข่าว /

เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตัวเอง (แบบได้มาตราฐาน)

เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตัวเอง (แบบได้มาตราฐาน)

    เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตัวเอง (แบบได้มาตราฐาน)
   

เทคโนธานี ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดอบรมหลักสูตร การผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตัวเอง (แบบได้มาตรฐาน)
เหมาะสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
หรือ ผู้นำชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้กับบุคคลอื่นๆ ในชุมชน

ใช้เวลาอบรมและปฏิบัติการเพียง 3 ชั่วโมง 
สถานที่อบรม : อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครรุ่นละ 20 คนเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน 600 บาท

(ประกอบด้วย : ค่าอบรม, ค่าอาหารว่าง, ค่าอุปกรณ์ทำแอลกอฮอล์เจล ค่าเอกสาร)

ตารางการจัดอบรม

รุ่นที่ วันที่จัด สถานที่จัดอบรม ลิ้งก์ลงทะเบียนอบรม
1/2563  12 มิถุนายน 2563 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)   สมัคร      ตรวจสอบรายชื่อ
2/2563  26 มิถุนายน 2563 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)   สมัคร      ตรวจสอบรายชื่อ
3/2563  10 กรกฎาคม 2563 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)   สมัคร      ตรวจสอบรายชื่อ
4/2563 24 กรกฎาคม 2563 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)   สมัคร      ตรวจสอบรายชื่อ
5/2563  7 สิงหาคม 2563 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)   สมัคร      ตรวจสอบรายชื่อ
6/2563  21 สิงหาคม 2563 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)   สมัคร      ตรวจสอบรายชื่อ
7/2563  4 กันยายน 2563 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)   สมัคร      ตรวจสอบรายชื่อ
8/2563  18 กันยายน 2563 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)   สมัคร      ตรวจสอบรายชื่อ 

 

 

 

 

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แจ้งชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร
- แนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารมาที่ E-mail : tatd@sut.ac.th เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีเมลและการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะส่งอีเมล์ติดต่อกลับอีกครั้ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามและสมัครอบรมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0 4422 4810, 4821
e-mail : tatd@sut.ac.th
Fb : เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
website : http://technopolis.sut.ac.th/


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม