ข่าว /

บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง Construction Material Testing

บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง Construction Material Testing
บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง Construction Material Testing
 
- ทดสอบคอนกรีต
- แรงดึงเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ
- หิน ดิน ทราย
- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น มอก.828 มอก.128 มอก.396
- รวมถึงงานสอบเทียบ งานสำรวจ และทดสอบนอกสถานที่ติดต่อสอบถาม
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสิริธรวิศวพัฒน์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 044-223413 หรือ 044-223314
อีเมล : lsu@sut.ac.th Line : lsu_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม