ข่าว /

ยกเลิกจัดอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร “ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 4/64

ยกเลิกจัดอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร “ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 4/64

 

f352d081a6752c7cac558733c8409fa5.jpg


เทคโนธานี ประกาศยกเลิกจัดอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร “ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 4/64” วันที่ 15 สิงหาคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางศูนย์จัดอบรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความตระหนักและเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19  ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เทคโนธานีขอยกเลิกการจัดอบรม “ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 4/64”  ที่มีกำหนดการจัดอบรมในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นี้และงดการจัดอบรมในรอบอื่นๆแบบไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะกลับมาเป็นปกติ


ให้ผู้สมัครสอบทุกท่านกรอกข้อมูลขอคืนเงินที่ : >>คลิกที่นี่<<

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอคืนเงินที่ : >>คลิกที่นี่<<

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าสมัครสอบ
1. ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ในลิ้งก์ด้านบน
2. ดาวน์โหลดเอกสารการขอคืนเงินที่แนบมา แล้วกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
3. ส่งเอกสารฉบับจริงกลับมาที่ศูนย์จัดอบรม
4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำเรื่องคืนเงิน (นับหลังจากวันที่ 10 สิงหาคม 2564) 10-14 วันทำการ
 
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าลงทะเบียน
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ ชื่อ , นามสกุล , ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และเซ็นต์ชื่อตรงผู้รับเงิน ในเอกสารใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้องห้ามใส่วันที่ เด็ดขาด!!
 
2. แนบสำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (ฉบับจริง) ลายเซ็นต์ต้องเหมือนกับใบสำคัญรับเงิน และ ห้ามใช้ลายเซ็นต์สแกนเด็ดขาด!!
 
3. แนบสำเนา Book Bank  โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับบัตรประชาชนผู้ขอคืนเงินหรือบัญชีที่ใช้โอนชำระเงินค่าสมัคร
 
4. เอกสารทุกแผ่น ห้ามมีรอยขีดฆ่า รอบลบ รอยแก้คำผิดใดๆเด็ดขาด
 
5. ส่งเอกสารฉบับจริงมาที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา (อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ)
สุรสัมมนาคาร ชั้น 2 (ฝั่งห้องน้ำชาย)
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 
หรือมาส่งด้วยตัวเองที่ สำนักงานสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 (ขึ้นบันไดตรงหลังป้อม รปภ.) ในวันและเวลาทำการ
 
ส่งออกเอกสารภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการหลังจากวันที่ 10 สิงหาคม 2564
โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 10-14 วันทำการ
 
สุดท้ายนี้ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน
ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ทางศูนย์สอบหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้จะดีขึ้นในเร็ววันติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 , Line Add : @asp2020
website : www.technopolis.sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม