ข่าว /

ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1/64

ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1/64
ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1/64
รอบสอบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

 
รับได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น!
 
ที่ห้อง 213 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี (อาคารติด ธ.ไทยพาณิชย์)
เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้น 12.00-13.00น.)
ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ - หยุดนักขัตฤกษ์)
 
Receive your TOEFL ITP test result (Test date8th Nov 2020at Technopolis (2 Floor room no.213)
on 16th - 27th Nov 2020 from 9.00am  – 4.00pm
by showing your original ID Card/passport.
Please DO NOT ask for result by telephone/fax/e-mail.
 
 
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821  
Line : @asp2020
E-mail : toeflitp.sut@gmail.com

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม