ข่าว /

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศ!!!

ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าง
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เนื่องจากกระทรวง อว. มีการปรับแผนการดำเนินโครงการและเลื่อนกำหนดวันเริ่มงาน

ดังนั้น เทคโนธานีในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจึงขอแจ้งกำหนดการดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบนเนอร์
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้ทุกท่านโปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และเพจของเทคโนธานี

หมายเหตุ: โครงการจะทำการจ้างงานเมื่อทางมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. แล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม เทคโนธานี

โทรศัพท์ : 044-224820

อีเมล์ : asitatd@gmail.com

Line : @tnsut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม