ข่าว /

หัวข้อข่าว
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)หรือ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ถูกปิดการแสดง โดยผู้ดูแลระบบ