ข่าว /

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทคโนธานี

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทคโนธานี
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทคโนธานี" ณ ลานอเนกประสงค์ โซน A อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
 
 
พร้อมมอบโนบายฯ ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทคโนธานีโดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
 
 
พร้อมกันนี้ยังได้มอบป้ายรณรงค์ "เทคโนธานี ต่อต้านการทุจริต" ให้แต่ละสำนักงานพร้อมทั้งทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย
 
ชมภาพกิจกรรมได้ที่

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม