ข่าว /

ประกาศรายชื่อ บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เฉพาะประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประเภทนักศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่3)

ประกาศรายชื่อ บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เฉพาะประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประเภทนักศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่3)

รายละเอียด >>Click<<
 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม