ข่าว /

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) 

 

1. หลักสูตรการเงิน (Finnacial Literacy (SET))

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 20 ชั่วโมง

ช่วงเวลาเรียน : วันที่ 5 เดือนเมษายน – วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม 2564

>> เข้าเรียนคลิกที่นี่ <<

>> คู่มือการเข้าเรียน <<

>> ส่งหลักฐานการเรียน หลักสูตรการเงิน <<

หมายเหตุ : ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์วุฒิบัตร รหัสTN_ชื่อ_นามสกุล >> TN-00010_ชื่อ_นามสกุล.pdf <<
กำหนดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF เท่านั้น

 

2. หลักสูตรการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Digital Literacy)

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 20 ชั่วโมง

ช่วงเวลาเรียน : วันที่ 5 เดือนเมษายน – วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

>> เข้าเรียนคลิกที่นี่ <<

>> คู่มือการเข้าเรียน <<

>> ส่งหลักฐานการเรียน หลักสูตร Digital Literacy <<

หมายเหตุ : ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์วุฒิบัตร  >> TN-00010_ชื่อ_นามสกุล.pdf <<
กำหนดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF เท่านั้น

 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Language Literacy)

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 20 ชั่วโมง

ช่วงเวลาเรียน : เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564

>> เข้าเรียนคลิกที่นี่ <<

>> คู่มือการเข้าเรียน <<

>> ส่งหลักฐานการเรียน หลักสูตร Language Literacy <<

หมายเหตุ : ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์วุฒิบัตร >> TN-00010_ชื่อ_นามสกุล.pdf <<
กำหนดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF เท่านั้น

 

4. หลักสูตรการทำงานในสังคมแบบมีส่วนร่วม (Social Literacy)

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 20 ชั่วโมง

ช่วงเวลาเรียน : เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564

>> เข้าเรียนคลิกที่นี่ <<

>> คู่มือการเข้าเรียน <<

>> ส่งหลักฐานการเรียน หลักสูตร Social Literacy <<

หมายเหตุ : ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์วุฒิบัตร >> TN-00010_ชื่อ_นามสกุล.pdf <<
กำหนดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 , Line Add : @asp2020
website : www.technopolis.sut.ac.th
E-mail : tatd@g.sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม