ข่าว /

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)  โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

>>Click <<

งานคลินิกเทคโนโลยี หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม 
เทคโนธานี  โทร. 044-224820 (ณรงค์เดช ซื่อสกุลรัตน์)

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม