ข่าว /

หัวข้อข่าว
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ถูกปิดการแสดง โดยผู้ดูแลระบบ