ประชาสัมพันธ์ /

บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร

บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร

 

บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร
Microbiological Analysis
 

 

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร ดังนี้

Ø ตรวจหาจุลินทรีย์ทั่วไป

Ø จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ

Ø ในตัวอย่าง น้ำ อาหาร นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องดื่มต่างๆ

 

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)

โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314

อีเมล : LSU@sut.ac.th

Line : @LSU_sut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม