ข่าว /

บริการทดสอบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (X-ray)

บริการทดสอบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (X-ray)

 

  

บริการทดสอบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (X-ray)

 

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการทดสอบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (X-ray)

 

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)

โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314

อีเมล : LSU@sut.ac.th

Line : @LSU_sut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม