ข่าว /

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเดินระบบไฟฟ้าในตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเดินระบบไฟฟ้าในตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในภาคอุตสาหกรรม

เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการเดินระบบไฟฟ้าในตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในภาคอุตสาหกรรม

อบรมระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องสัมมนาและปฏิบัติการ ชั้น 3 
อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565

ค่าลงทะเบียน

 • บุคคลทั่วไป 3,500 บาท
 • ศิษย์เก่า มทส. 3,150 บาท

รับจำนวน : 20 คนเท่านั้น เท่านั้น!!

*** กรณีมีผู้สมัครยืนยันการชำระเงินน้อยกว่า 10 ท่าน ทางเทคโนธานีจะเลื่อนวันอบรมออกไป
และทำการสำรวจวันอบรมใหม่ ผ่านทาง E-mail ของท่าน เมื่อได้วันอบบรมใหม่แล้วจะทำการประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครเพิ่มเติมจนครบจำนวน และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
(ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครชำระเงินแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาคทฤษฎี

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
 • การคำนวณโหลดเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ การเลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ สายป้อนและทางเดินตัวนำ
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานควบคุมและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
 • การอ่านแบบทางไฟฟ้าในงานวงจรควบคุมและกำลังสำหรับการควบคุมมอเตอร์

ภาคปฏิบัติ

 • Work shop 1: การควบคุมมอเตอร์แบบพื้นฐานแบบ Direct On Line: DOL
 • Work shop 2: การควบคุมการกลับทิศทางการหมุนมอเตอร์แบบ Reversing After Stop
 • Work shop 3: การควบคุมการกลับทิศทางการหมุนมอเตอร์แบบ Plugging
 • Work shop 4: การควบคุมการกลับทิศทางการหมุนมอเตอร์แบบ Jogging
 • Work shop 5: การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสแบบ สตาร์ - เดลต้า (Y-∆)
 • Work shop 6: การควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานเรียงกัน (SEQUENCE CONTROL) โดยใช้ Timer Relay
 • Work shop 7: การควบคุมการกลับทิศทางการหมุนมอเตอร์ 1 เฟส


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. นักศึกษา (ปริญญาตรี-ปริญญาโท) และนักศึกษาที่สนใจ
2. บุคคลากร (ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่)
3. กลุ่มบริษัท ช่างเทคนิค และประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครอบรมมีดังนี้

 1. สมัครสมาชิก
 2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบและสมัครอบรมหลักสูตรที่ท่านสนใจพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. ยืนยันการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมได้หลังจากยืนยันการชำระเงินภายใน 1 – 2 วันทำการ
 5. การชำระเงิน
  *สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
  โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร 
  ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

 

สมัครสมาชิก/สมัครอบรม/ยืนยันการชำระเงิน/ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม >> คลิก <<

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครสมาชิกและสมัครอบรม >> คลิก <<

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม >> คลิก <<

Google Map สถานที่จัดอบรม >> คลิก <<

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่.....
หน่วยบริการอบรมสัมมนา

โทรศัพท์ 0 4422 4821, 4810
หรือ Line@ : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม