ข่าว /

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2565

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2565

กรุณาอ่านรายละเอียด

และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

ทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆที่มีการประกาศแจ้งไว้ก่อนแล้ว

ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น

หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที

***โปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนชำระเงิน สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

*สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สอบในสถานะ Student/Staff อย่างน้อย 40 ที่นั่งทุกรอบการสอบ!*

*สมัครออนไลน์ในระบบก่อนแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง!*

ปิดรับสมัครและชำระเงิน "ทุกสถานะ"  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.50น.
ผู้สอบที่แจ้งชำระเงินหลังเวลาดังกล่าวจะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

สมัครสอบ ครั้งที่ 4/2565 คลิกที่นี่ (Register click here)
ขณะนี้มีผู้แจ้งชำระเงินแล้ว (amount of the payer) 
SUT Student/Staff  เต็มจำนวน   คน  Personal
  เต็มจำนวน   คน เหลือว่าง  0   ที่นั่ง
update 08.50 น.  11/05/2022

ตรวจสอบรายชื่อและสถานะผู้สมัคร (Check the list of candidates)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 27 พฤษภาคม 2565 (หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
หากมีผู้สมัครและแจ้งชำระเงินทางอีเมลครบจำนวนแล้วระบบจะปิดรับสมัครทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรอบสอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์สอบTOEIC เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)[Center for Professional Assessment (Thailand)] โดยให้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ “TOEIC” ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษสอบวัดระดับความรู้ TOEIC เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคลากร พนักงานบริษัท หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC โดยสามารถนำผลคะแนนไปใช้ได้ทั่วโลกทั้ง หน่วยงานการศึกษาหน่วยงาน การบินโรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร เป็นต้น

Technopolis, Suranaree University of Technology is a representative of TOEIC test center [Center for Professional Assessment (Thailand)]. TOEIC test is provided for students, staffs and individuals. The test is an objective way to measured English Proficiency for recruitment and promoting employees. Moreover to gauge students’ progress of their English-language skill, which is the global standard to contribute the advancement of English writing and communication skill.

หมายเหตุ :

1. หากจำนวนผู้สมัครสอบในสถานะนักศึกษาแต่ละรุ่นไม่ถึงจำนวน 40 คน 

ทางศูนย์สอบขอเลื่อนการสอบออกไป โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง

2. สามารถรับผลคะแนนสอบได้หลังจากวันที่สอบ 7 วันทำการ

(สถานที่รับผลคะแนนสามารถติดตามประกาศในเพจเฟสบุ๊ก) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30น. เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)

3. การสอบในสถานะ Student บัตรนักศึกษาผู้สอบจะต้องไม่หมดอายุจนถึงวันที่สอบจึงจะสามารถเข้าสอบได้
หากนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาต้องการใช้คะแนน TOEIC สำหรับการสมัครงานแนะนำสมัครสอบ
ในนามบุคคลทั่วไปซึ่งจะมีผลสอบเป็นแบบ Personal พร้อมมีรูปถ่ายผู้สมัครสอบในเอกสารผลการสอบ

4. รับสมัครรอบละ 60-120 คนเท่านั้น นับสิทธิ์สอบเฉพาะผู้ที่สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนและยืนยันทางอีเมลแล้วเท่านั้น
 
หากครบจำนวนตามที่กำหนดไว้แล้ว ระบบจะทำการปิดรับสมัครทันทีในรุ่นนั้น ๆ
 
5. สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณีที่จ่ายเงินค่าสมัครสอบแล้วมาเข้าสอบไม่ได้
 
6. การสอบ TOEIC จะต้องเว้นระยะห่าง 5 วันจึงจะสามารถสมัครสอบครั้งต่อไปได้
 
7. จำนวนผู้ชำระเงิน ระบบจะอัพเดตทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
 
8. อีเมลตอบกลับการยืนยันชำระเงินจะได้รับ 1-2 วันทำการหลังจากวันที่แจ้ง (เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
 
9. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สอบในสถานะ Student / Staff อย่างน้อย 40 ที่ในแต่ละรอบการจัดสอบ
 
10. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากแอร์ในห้องสอบไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้
 
11. ขอความกรุณาไม่นำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในวันสอบเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้
(ในวันสอบจะมีจุดวางสัมภาระให้ โดยทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบหากมีสิ่งของชำรุดหรือสูญหายในทุกกรณี)
 
12. เนื่องจากมาตราการ social distancing จึงต้องมีการปรับรอบสอบเป็น เช้า-บ่าย
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรอบการสอบของตัวเองได้ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 
13. บัตรหรือเอกสารที่นำมาแสดงในการเข้าสอบต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลทั้งหมดชัดเจน ไม่หมดอายุและรูปถ่ายไม่เลือน
ทั้งนี้ศูนย์สอบฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าสอบ ในกรณีที่ผู้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด
 
 
 
Notice : 
1. If the number of test takers in each session less than 40 people, the organization will postpone and will and will tell more information later.
 
2. The test result will available 7 days after the test.
Please receive the test result at Room Office, Surasammanakhan (2 Floor), Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.
 
3. If the student are going to graduated the semester course and want to apply the job. We recommended to register the TOEIC TEST as PERSONAL test which has picture of test taker on the test report (Most of companies required the personal test.)
 
4. The registration will be closed prior date, if the number of test takers are full. Please register next time.
 
5. No refund of fare at all causes.
 
6. Reserves the right to apply for at least 30 students / staff to take the exam.
 
7. Payment confirmation email will be received 1-2 business days after the notification date. (Except Holiday period / public holidays)
 
8. The air conditioner in the exam room is very cold. Please prepare a sweater.
 
9. Please do not bring any valuable items on the test day as you are not able to take the exam room.
(On the test day, there will be luggage storage points Which the test center will not be responsible if the items are damaged or lost in all cases)
 
10.  All submitted documents must be complete and undamaged with all information clearly legible and visible.
The Center for Professional Assessment (Thailand) reserves the right to deny entry to the test room if the required documents are not clear or not presented at the test center on the test day.
 

วัน เวลา สถานที่สอบ

วัน : เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
เวลา : รอบเช้า = เริ่มลงทะเบียน 09.00 - 09.45  น. เริ่มสอบเวลา 10.00 - 12.30  น. 
           รอบบ่าย = เริ่มลงทะเบียน 12.30 - 13.30  น. เริ่มสอบเวลา 14.00 - 16.30  น. 
สถานที่ :  ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 (อาคารที่มีธนาคารไทยพาณิย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
 
 
Date Time and Place of the test
Date     :    Saturday 11 June 2022
Time     :    Register at 09.00 - 09.45 hr.  Start the test at 10.00 - 12.30 hr.
              Register at 12.30 - 13.30 hr.  Start the test at 14.00 - 16.30 hr.
Place    :    Room 214 on 2nd floor, Surapat 1 Technopolis, Suranaree University of Technology.
The test result will available 7 days after the test. Please receive the test result at Surapat 1 Technopolis, Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.

>>โปรดอ่านข้อกำหนดในการเข้าสอบ (Exam Regulations)<<

ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น

หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครในรอบนั้นทันที

>>Information for Test Takers<<

 

 
 
 
 
 
 
 

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม คำตอบ

การสอบในสถานะ SUT Student / SUT Staff / Personal
แตกต่างกันอย่างไร 

แตกต่างกันที่ผลคะแนนสอบ
Personal มีรูปถ่ายติดบนผลคะแนน
SUT Student / SUT Staff ไม่มีรูปถ่ายติดบนผลคะแนน
 

ผลคะแนนสอบแต่ละประเภทสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันหรือไม่?

ผลคะแนนทุกประเภทสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันตามมาตราฐานสากล ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรปลายทางว่าจำกัดประเภทผลคะแนนหรือไม่
 

หากต้องการสอบในสถานะ SUT Student
แต่บัตรนักศึกษาหมดอายุก่อนถึงวันสอบต้องทำอย่างไร?

นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา เพื่อนำมายื่นเข้าสอบแทนบัตรนักศึกษาได้ (ใช้ฉบับจริงยื่นเท่านั้น)
 

ชำระเงินค่าสมัครแล้วแต่ไม่สะดวกเข้าสอบสามารถเลื่อนรอบสอบได้หรือไม่?

สามารถเลื่อนรอบสอบได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งก่อนวันสอบ 5-7 วันทำการ หากเกินจากนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบและสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
**ผู้สอบจะได้เลื่อนไปสอบในรอบถัดไปเท่านั้น ไม่สามารถขอเลื่อนไปสอบรอบอื่นๆได้
 

ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วขอยกเลิกการสอบได้หรือไม่?

สามารถขอยกเลิกการสอบได้
แต่ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
 

ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วแต่ไม่สะดวกเข้าสอบ
สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสอบแทนได้หรือไม่?

สามารถทำได้ โดยต้องแจ้งศูนย์สอบก่อนวันสอบ 3-5 วันทำการ
 

เอกสารที่นำมายืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
ใช้เป็นสำเนาหรือเอกสารไฟล์ได้หรือไม่?

ไม่ได้ เอกสารทุกฉบับที่นำมายืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบต้องเป็นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุเท่านั้น
 

สมัครสอบในสถานะ Personal ต้องเตรียมรูปถ่ายไปเองหรือไม่?

ไม่ต้อง ศูนย์สอบจะมีการถ่ายรูปให้ผู้สอบก่อนเข้าห้องสอบ
 

สถานที่สอบ TOEIC อยู่ที่ไหน?

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี หรือ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้ดูรายละเอียดตามประกาศตอนเปิดรับสมัครในรอบนั้น ๆ
 

คะแนน TOEIC จะได้รับหลังจากวันสอบกี่วัน?

คะแนนสอบสามารถรับได้หลังจากวันที่สอบ 7 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุด)
โดยสามารถติดตามการแจ้งรับผลคะแนนได้ที่ FB:เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

คะแนนสอบ TOEIC สามารถรับแทนได้หรือไม่?

สามารถรับแทนได้ โดยต้องมีบัตรประชาชนของผู้รับแทนมายื่นกับเจ้าหน้าที่
 

สามารถสอบถามเลขพัสดุผลคะแนนสอบกรณีส่ง EMS ได้อย่างไร?

โทรสอบถามได้ที่ 02-2607061 ต่อ 610
 

ใบผลคะแนนสอบ TOEIC ตัวจริงหายสามารถขอใหม่ได้หรือไม่?

ได้ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาทางอีเมล toeicsut@gmail.com
ศูนย์สอบมทส.จะออกใบรับรองการสอบให้ท่าน และท่านสามารถนำใบรับรอง ไปยื่นติดต่อขอรีปริ้นผลคะแนนใหม่กับทางศูนย์สอบกรุงเทพฯ ได้
 

แจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบทางอีเมลแล้วแต่สถานะยังไม่เปลี่ยน?

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐานเพื่อแจ้งอีเมลตอบกลับและปรับสถานะให้ท่าน 1-2 วันทำการ
 

ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านแอพลิเคชันธนาคารได้หรือไม่?

ชำระผ่านแอพลิเคชันธนาคารได้
 

สามารถออกใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครสอบในนามหน่วยงานอื่นได้หรือไม่?

ได้ ให้ผู้สอบแจ้งรายละเอียดการออกใบเสร็จเข้ามาทางอีเมลตอนแจ้งชำระเงิน ใบเสร็จการชำระเงินจะได้รับในวันสอบ
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4821
LINE : @asp2020
(
เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม