ข่าว /

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมรับฟังการแนะนำแพลตฟอร์มบ่มเพาะและเร่งสร้างเติบโตนวัตกรรมเชิงลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Horizon)

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมรับฟังการแนะนำแพลตฟอร์มบ่มเพาะและเร่งสร้างเติบโตนวัตกรรมเชิงลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Horizon)

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เข้าร่วมรับฟังการแนะนำแพลตฟอร์มบ่มเพาะและเร่งสร้างเติบโตนวัตกรรมเชิงลึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Horizon) ที่จะพาทุกคนไปแตะขอบฟ้าพร้อมทั้งโอกาสในการรับทุนมากกว่า 2,000,000 บาท
ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป @Co-working space เทคโนธานี มทส. 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม >> คลิก

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม