ประชาสัมพันธ์ /

บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในตัวอย่าง อาหาร เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป สมุนไพรแห้ง 
:: การทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Test)
:: การทดสอบด้านกายภาพ (Physical Test)
:: การทดสอบเชิงพรรณา (Description Test)
:: วิเคราะห์สีสังเคราะห์ในเครื่องดื่ม (Synthetic Colors in Beverages)
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th 
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม