ประชาสัมพันธ์ /

หัวข้อข่าว
ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเดือน ครั้งที่ 5/2567 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา หน่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ถูกปิดการแสดง โดยผู้ดูแลระบบ