วีดีโอ /

มหกรรมนวัตกรรมไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน ฟรี!! ได้ที่นี่ 

 

► ดูกำหนดการได้ที่นี่ >> แสดงกำหนดการ   

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนวัตกรรมไทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558
นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
.
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2558
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
.
รายละเอียดเพิ่มเติม ►
 http://goo.gl/YcxF2M

Share