ข่าว /

บริการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental Health Services

Ø เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP – High Volume)

Ø เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP – High Volume)

Ø วิเคราะห์ไนโตรเจนไดออกไซต์ในบรรยากาศ (NO2)

Ø วิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซต์ในบรรยากาศ (SO2)

Ø เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ (PM 2.5 – FRM)

Ø เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศ (PM 10 – FRM)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)

โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314

 อีเมล LSU@sut.ac.th Line : @LSU_sut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม