ประชาสัมพันธ์ /

บริการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี Chemical and Biochemical Analysis

บริการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี Chemical and Biochemical Analysis

บริการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
Chemical and Biochemical Analysis
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้บริการรวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี 
 
::  วิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปื้อน
::  วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างประเภทต่างๆ
::  วิเคราะห์แร่ธาตุในพืช ดิน และวัสดุต่างๆ
::  บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม