ติดต่อเรา /

ติดต่อเรา

สถิติ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

 

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0 4422 4811 to 22
โทรสาร : 0 4422 4814
อีเมล์ : technopolis@sut.ac.th