ประชาสัมพันธ์ /

บริการตรวจวัด เก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอาชีวอนามัย Occupational Health Sampling and Analysis Services

บริการตรวจวัด เก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอาชีวอนามัย Occupational Health Sampling and Analysis Services

บริการตรวจวัด เก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอาชีวอนามัย
Occupational Health Sampling and Analysis Services
-------------------------------------------
:: ตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดการทำงาน (Time Weighted Average-TWA)
:: ตรวจวัดระดับเสียงดังสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose)
:: ตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง (Illumination Measurement)
:: ตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat stress Index) ในรูป WBGT
:: ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นรวม (Total Dust)
:: ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นขนาดเล็กหายใจถึงระบบทางเดินหายใจส่วนปลาย (Reparable Dust)
:: ตรวจวัดระดับเสียงแบบพื้นที่ และแยกความถี่ (Sound Pressure Level and Octave Band Analyzer)
:: ตรวจวัด และจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map )
.
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th 
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม