การสมัครงาน /

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)หรือ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ประเภท : ข่าว
29 ม.ค. 2564 00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T
ประเภท : ข่าว
23 ม.ค. 2564 00:00 น.
[ รับสมัครลูกจ้าง ] โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  จำนวน 800 อัตรา
ประเภท : ข่าว
9 ธ.ค. 2563 00:00 น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 3/2564
ประเภท : ข่าว
18 พ.ย. 2563 00:00 น.