การสมัครงาน /

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานฟาร์ม
ประเภท : ข่าว
7 มี.ค. 2566 00:00 น.
ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมรับฟังการแนะนำแพลตฟอร์มบ่มเพาะและเร่งสร้างเติบโตนวัตกรรมเชิงลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Horizon)
ประเภท : ข่าว
2 มี.ค. 2566 00:00 น.
สมัคร The Live Star    เพื่อทำภารกิจ “จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด
ประเภท : ข่าว
27 ก.พ. 2566 00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ครั้งที่ 2/2566  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (05660102) หน่วยพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
ประเภท : ข่าว
30 ม.ค. 2566 00:00 น.